For noen uker siden skrev jeg et innlegg hvor jeg tok opp problemstillingen med dame og herretoalett. Hvor hører jeg hjemme, jeg som føler meg som jente, men er født som gutt? Alle som valgte å uttale seg skrev at det selvsagt var dametoalettet, og i California er de enige med dere. Der ble det for en tid tilbake innført en ny lovendring som tillater transkjønnede elever å benytte seg av det toalettet og den garderoben som tilsvarer det kjønnet de føler seg som på skolen. Denne loven vil tre i kraft fra 1. januar.

Men ikke alle i California er enige, og det er satt i gang en motkampanje for å stanse denne lovendringen, kalt Privacy for all Students. En av dem som støtter denne kampanjen er Herman Rowland Sr, administrerende direktør for Jelly Belly, produsent av blant annet Jelly Beans. Han har donert hele 5000 dollar, i underkant av 30.000 kroner, for å finansiere kampanjen og hjelpe dem med å skaffe de 500.000 underskriftene de trenger. Tim Donelly, republikaner og mulig kandidat for guvernørvalget i California i 2014, har også uttalt at han kommer til å ta ut sønnen sin av skolen om lovendringen trer i kraft.


Jelly Beans – Foto: Brandon Dilbeck/Wikipedia Commons

På bakgrunn av det jeg har lest om saken i flere ulike kanaler de siste timene, virker det som at motstanderne av den nye lovendringen mener den vil skape ubehag for elevene «ved å tvinge dem til å dele toalett med noen av motsatt kjønn». Dette sier de også uten å se det fra den andre siden og se at transkjønnede elever føler ubehag ved å bli tvunget til å dele toalett med noen de oppfatter som det motsatte kjønn. Ikke overraskende, når det viser seg at kampanjen er ledet av Frank Schubert, som også har verv i National Organisation for Marriage, en organisasjon stiftet for å jobbe mot kjønnsnøytrale ekteskap i USA.

Nå kunne jeg selvsagt ha skrevet et langt innlegg med store lovnader om å boikotte alle Jelly Bellys produkter fra nå av, men det ville vært temmelig meningsløst da jeg ikke kan huske å noen gang ha kjøpt dem i utgangspunktet. Jeg kan knapt nok huske å ha sett dem i salg her hjemme i Norge, selv om jeg mener å huske å ha sett Jelly Beans på Location på kinoene her i Trondheim, og muligens butikkjeden Meny hvis jeg husker rett? Ingen av disse er uansett godteriutsalg jeg oppsøker jevnlig.

Men selv om jeg indirekte nå har sagt min mening, så er jeg interessert i å høre hva du mener. Hva synes du om den vedtatte lovendringen som tillater transkjønnede å fritt velge toalett og garderobe? Og hvis du er for, er dette grunnlag nok for en boikott av Jelly Beans? Og har du tenkt å dele ut Jelly Beans til de utkledde småungene som går og tigger godteri på dørene under Halloween?

#transkjønnet #transkjønnethet #kjønnsforvirring #jellybelly #jellybeans #LGBT #homofobi #halloween #noebakenfirkant