Det eneste man kan si med sikkerhet om livet er at det aldri går som planlagt, og den siste tidens hendelser gjør det umulig å fortsette bloggen nå. Jeg har ikke lyst til å fortelle hva som har skjedd, og ber nå om ro.

Derfor vil også alle henvendelser per mail eller sosiale medier bli ignorert.

Takk for forståelsen!